Hotline: 0938 057 789 / 0943 902 277
Tiếng ViệtEnglish

Combo Cần Thơ

Bán chạy
du lịch

Combo 3N2Đ Azerai Cần Thơ

Mã Combo: CT14

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

5.490.000đ/khách

Chi tiết Combo
du lịch

Combo 3N2Đ Nesta Hotel Cần Thơ

Mã Combo: CT

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

đ/khách

Chi tiết Combo
du lịch

Combo 3N2Đ Ninh Kiều Riverside Hotel Cần Thơ

Mã Combo: CT

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
du lịch

Combo 3N2Đ Cồn Khương Resort Cần Thơ

Mã Combo: CT10

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

1 đã đặt

1.290.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
du lịch

Combo 3N2Đ Can Tho Ecolodge Resort

Mã Combo: CT09

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

1.690.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
du lịch

Combo 3N2Đ International Hotel Cần Thơ

Mã Combo: CT08

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

1.250.000đ/khách

Chi tiết Combo
du lịch

Combo 2N3Đ Ninh Kiều 2 Hotel

Mã Combo: CT

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
du lịch

Combo 3N2Đ Vạn Phát Riverside Hotel Cần Thơ

Mã Combo: CT06

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

1.180.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
du lịch

Combo 3N2Đ Vinpearl Cần Thơ

Mã Combo: CT05

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

1 đã đặt

2.040.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
du lịch

Combo 3N2Đ Fortuneland Cần Thơ

Mã Combo: CT04

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

1.300.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
du lịch

Combo 3N2Đ West Cần Thơ Hotel

Mã Combo: CT03

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

 1.300.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
du lịch

Combo 3N2Đ Iris Cần Thơ Hotel

Mã Combo: CT02

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

 1.300.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
du lịch

Combo 3N2Đ Sài Gòn Cần Thơ Hotel

Mã Combo: CT01

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

0 đã đặt

1.150.000đ/khách

Chi tiết Combo
+84.938057789