fbpx
Hotline: 0938 057 789 / 0943 902 277
Tiếng ViệtEnglish

Chùm Tour Đông Tây Bắc

Bán chạy
Chùm Tour Đông Tây Bắc

HÀ NỘI – HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN – HÀ NỘI

Mã Combo: TB09

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

26 đã đặt

2.600.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Chùm Tour Đông Tây Bắc

 HÀ NỘI – HOÀNG SU PHÌ – SIMACAI – BẮC HÀ – HÀ NỘI

Mã Combo: TB08

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

47 đã đặt

2.700.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Chùm Tour Đông Tây Bắc

HÀ NỘI – SAPA – Y TÝ – NGẢI THẦU – HÀ NỘI

Mã Combo: TB07

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

33 đã đặt

3.090.000đ/khách

Chi tiết Combo
Chùm Tour Đông Tây Bắc

HÀ NỘI – SAPA – MOANA – FANSIPAN- BẢN CÁT CÁT – HÀ NỘI

Mã Combo: TB06

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

38 đã đặt

2.450.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Chùm Tour Đông Tây Bắc

HÀ NỘI – TRẠM TẤU – MÙ CANG CHẢI – SAPA – Y TÝ – NGẢI THẦU – HÀ NỘI

Mã Combo: TB05

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

27 đã đặt

3.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Chùm Tour Đông Tây Bắc

NHA TRANG – HOÀNG SU PHÌ – SIMACAI – BẮC HÀ – NHA TRANG

Mã Combo: TB04

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

52 đã đặt

5.900.000đ/khách

Chi tiết Combo
Chùm Tour Đông Tây Bắc

NHA TRANG – SAPA – FANSIPAN- BẢN CÁT CÁT – NHA TRANG

Mã Combo: TB03

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

68 đã đặt

7.150.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Chùm Tour Đông Tây Bắc

NHA TRANG – SAPA – Y TÝ – NGẢI THẦU – NHA TRANG

Mã Combo: TB02

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

46 đã đặt

7.400.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Chùm Tour Đông Tây Bắc

NHA TRANG – HÀ GIANG – CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN – NHA TRANG

Mã Combo: TB01

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

24 đã đặt

6.400.000đ/khách

Chi tiết Combo