Đảm bảo giá


Chúng Tôi Luôn Khớp Giá!

Bạn có thể yêu cầu hoàn lại số tiền chênh lệch nếu thấy chỗ nghỉ bạn đã đặt có giá thấp hơn trên trang web khác.

Bạn nhớ liên lạc với chúng tôi sau khi đặt phòng và ít nhất 24 giờ trước khi nhận phòng. Bạn cần cung cấp cho chúng tôi đường dẫn tới ưu đãi đó - đường dẫn này cần trực tuyến và hoạt động khi chúng tôi kiểm tra.

Điều kiện để chúng tôi khớp giá

  • Ưu đãi đó phải cùng một chỗ nghỉ và cùng loại phòng.
  • Ưu đãi đó phải cùng ngày nhận và trả phòng.
  • Ưu đãi đó phải có cùng chính sách và điều kiện hủy phòng.

Bạn không thể khiếu nại trong trường hợp nào?

  • Nếu ưu đãi đó ở trên trang web không hiển thị thông tin về loại chỗ nghỉ cho đến khi hoàn tất việc đặt phòng.
  • Nếu ưu đãi đó nằm trong chương trình khách hàng thân thiết hoặc tặng thưởng.
  • Nếu ưu đãi đó nằm trong chương trình khuyến mãi đặc biệt.

Bạn tìm thấy giá phòng ở đâu đó rẻ hơn?

  • Tìm mục Bạn tìm thấy giá phòng này rẻ hơn ở đâu đó? trong trang xác nhận đặt phòng hoặc trong mục Xem tất cả đặt phòng.
  • Chưa có tài khoản? Đăng nhập bằng mã số đặt phòng và pin của bạn.
  • Bạn cũng có thể liên hệ với đội ngũ Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi.