Về chúng tôi


Về chúng tôi

"Savingbooking.com", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi" có nghĩa là Savingbooking.com, công ty trách nhiệm hữu hạn, được thành lập theo luật pháp của Việt Nam và có địa chỉ đăng ký tại Thành Phố Nha Trang – Khánh Hòa – Việt Nam

"Kênh" có nghĩa là trang web và ứng dụng (di động) cung cấp Dịch vụ, được sở hữu, kiểm soát, quản lý, bảo trì và/ hoặc lưu trữ bởi Savingbooking.com.

"Dịch vụ" có nghĩa là dịch vụ đặt phòng trực tuyến (bao gồm các dịch vụ hỗ trợ thanh toán) cho nhiều sản phẩm và dịch vụ du lịch lũ hành khác nhau đôi khi được cung cấp trên Kênh bởi các Nhà cung cấp.

"Nhà cung cấp" có nghĩa là nhà cung cấp chỗ nghỉ (ví dụ: khách sạn, nhà nghỉ ven đường, căn hộ, nhà nghỉ B&B), công viên (giải trí), địa điểm tham quan, bảo tàng, tour tham quan, tour đi thuyền, xe lửa và xe buýt, chuyển tiếp, công ty cung cấp tour, công ty bảo hiểm và bất kỳ dịch vụ hay sản phẩm liên quan đến du lịch nào khác đôi khi được cung cấp để đặt trên Kênh.

Khách hàng hoặc đối tác của chúng tôi luôn được đảm bảo về các chính sách như :

- Chính Sách Đặt Phòng

- Chính Sách bảo mật